محصولات

فوریه 13, 2019
محصولات Matrox AV-over-IP

محصولات Matrox AV-over-IP

4K and Full HD enterprise encoders & decoders سری Matrox Maevex اولین سازندگان رمزگذار و رمزگشای جهان هستند تا به طور همزمان ضبط، جریان و / […]
آگوست 2, 2018
18 - کارت گرافیک متروکس Matrox C420 LP PCIe x16

کارت گرافیک متروکس Matrox C420 LP PCIe x16

کارت گرافیک متروکس مدل C420، کارت گرافیکی با چهار خروجی تصویر با رزولوشن 1600×2560 برای هر خروجی تصویر و پشتیبانی از چهار مانیتور به صورت همزمان، […]
آگوست 2, 2018
17 - کارت گرافیک متروکس Matrox C680 PCIe x16

کارت گرافیک متروکس Matrox C680 PCIe x16

کارت گرافیک متروکس مدل C680، کارت گرافیکی با شش خروجی تصویر با رزولوشن 2160×4096 برای هر خروجی تصویر و پشتیبانی از شش مانیتور به صورت همزمان، […]
آگوست 2, 2018
16 - کارت گرافیک متروکس Matrox C900 PCIe x16

کارت گرافیک متروکس Matrox C900 PCIe x16

کارت گرافیک متروکس مدل C900، کارت گرافیکی با نه خروجی تصویر با رزولوشن 1080×1920 برای هر خروجی تصویر و پشتیبانی از 9 مانیتور به صورت همزمان، […]
آگوست 2, 2018
15 - کارت گرافیک متروکس Matrox M9120 PCIe x16

کارت گرافیک متروکس Matrox M9120 PCIe x16

کارت گرافیک متروکس مدل M9120، کارت گرافیکی با دو خروجی تصویر با رزولوشن 1200×1920 (دیجیتال) یا 2048×1536 (آنالوگ)  و پشتیبانی از دو مانیتور به صورت همزمان، […]
آگوست 2, 2018
14 - کارت گرافیک متروکس Matrox M9140 LP PCIe x16

کارت گرافیک متروکس Matrox M9140 LP PCIe x16

کارت گرافیک متروکس مدل M9140، کارت گرافیکی با چهار خروجی تصویر با رزولوشن 1080×1920 و پشتیبانی از چهار مانیتور به صورت همزمان، انتخابی بسیار مناسب جهت […]